Khắc phục tình trạng không vào được Facetime trên iPhone

Khắc phục tình trạng không vào được Facetime trên iPhone

Facetime là một trong những ứng dụng có tính năng hữu dụng nhất trên iOS, chỉ cần mở danh bạ trên iPhone, tìm liên lạc tương ứng Facetime và gọi thoại, gọi video hoàn toàn miễn phí với người dùng iPhone khác, chỉ dành riêng cho điện thoại iPhone. Nhưng không có gì là hoàn hảo, người dùng sẽ có thể gặp những vấn đề phát sinh khi sử dụng iPhone như không kích hoạt được Facetime, các lựa chọn không xuất hiện, không gọi được video…Sau đây mình sẽ hướng dẫn một số cách đơn giản khắc phục tình trạng không vào được Facetime trên iPhone.

Bật Facetime

Mặc định Facetime sẽ được bật khi cài đặt iPhone lần đầu, Nếu không kích hoạt được Facetime -> Vào Settings -> Facetime -> kiểm tra đã bật chưa.

Nhập vào số điện thoại và email có thể sử dụng

Trong phần Setting, tại mục You Can Be Reached By FaceTime At -> Thêm vào các số điện thoại và email hợp lệ.

Trong mục Caller ID, bạn có thể lựa chọn số điện thoại, email định danh. Số điện thoại, email này sẽ được hiển thị lên màn hình người nhận cuộc gọi FaceTime của bạn.

Kết nối vào Internet

Kiểm tra kết nối Wi-Fi hoặc 3G có đang hoạt động tốt hay không.

Sử dụng các thiết bị tương thích

Dịch vụ Facetime độc quyền bởi Apple và do đó sẽ không có mặt trên Android, Windows Phone hay Windows.

Kiểm tra giới hạn quyền sử dụng trên thiết bị

Nếu chế độ giới hạn đang được bât, iOS sẽ hạn chế ứng dụng Facetime và Camera, biểu tượng Facetime sẽ không xuất hiện trên màn hình nữa. Để kiểm tra mục này, vào Settings -> General -> Restrictions.

Khắc phục tình trạng không vào được Facetime trên iPhone

Khắc phục tình trạng không vào được Facetime trên iPhone

Chúc các bạn thành công.